×
 x 

0

Regisztráció 
Ön regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat webshopunkban. A vásárlás előtt kérjük, szíveskedjen regisztráltatni magát (regisztráció) és válassza meg jelszavát is. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. Megadott személyes adatainak helyességét ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem javíthatóak.  

Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.  

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció megtörténte egyben azt is jelenti, hogy Ön elfogadta a vásárlás valamennyi jogszabályi és egyéb feltételét. Kérjük, hogy regisztrálását ezen tájékoztatás tudomásul vételét követően indítsa. 

Bejelentkezés 
A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.  

Termékek, árak 
A webshopban megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél megtalálja a termék paramétereit és árát is, amely a magyarországi házhozszállítás költségeit nem tartalmazza. A házhozszállítás költsége minden esetben 1500,- Ft + Áfa (csomagolással együtt), túlméretes áruk esetén telefonos egyeztetés szükséges. A webshopból való vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai Önt terhelik.  

Megrendelés, a szerződés létrejötte 
Kérjük, hogy a kiválasztott termékeket helyezze a kosarába.  

A kosár tartalmát szabadon változtathatja. Kérjük, ellenőrizze a kosárba helyezett termékeket és annak árait is.  

Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli.  

A bevitt adatokat a megrendeléskor is, azok elküldése előtt javíthatja. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem javíthatók. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. Bár regisztrált adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését a házhozszállítástól számított egy évig rögzítjük (adatvédelem), a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak.  

Megrendeléseiket munkanapon délelőtt 8 és 12 óra között fogadjuk és dolgozzuk fel.  

Az ettől eltérő időpontban elküldött megrendeléseket a legközelebbi munkanapon fogadjuk és dolgozzuk fel. Az elküldött, kiválasztott termékekkel megrakott kosár (megrendelés) megérkezését a webshop vásárlást támogató rendszer automatikusan, elektronikus levél útján visszajelzi. A visszajelzés még nem jelenti a megrendelés elfogadását.  

Ezt követően Vevőszolgálati munkatársunk Önt telefonon megkeresi a házhozszállítás időpontjának megerősítése végett. Ilyenkor a megrendelés feltételeit munkatársunknak már nem áll módjában módosítani. A telefonbeszélgetés alapján megerősített megrendelést munkatársunk visszaigazolja. A visszaigazolásig a megrendelés nem vonható vissza.  

Ha Vevőszolgálati munkatársunk a házhozszállítási napot megelőző munkanapon délelőtt 12 óráig Önnel nem tudja felvenni a kapcsolatot, a megrendelés elfogadását felfüggesztjük. Vevőszolgálati munkatársunk 5 munkanapon belül ismételten megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot. Ha ekkor sem tudjuk elérni, megrendelését tárgytalannak tekintjük.  

A visszaigazolás megtörténtével (azaz, ha a telefonbeszélgetés megtörtént), Ön (illetve az Ön által képviselt szervezet) és a Platina-Bau Zrt. között létrejön a szerződés.  

Az Önök megrendelését írásbeli szerződésként kezeljük, nyilvántartásba vesszük, onnan visszakereshető, nyelvezete magyar. 

A szerződés nyelve, az alkalmazandó jog 
A szerződés magyar nyelven jön létre és rá a magyar jog az irányadó.  

Az ár megfizetése 
A fizetés postai úton utánvételesen vagy futárszolgálaton keresztül történik. 

Garancia, szavatosság, jótállás 
Minden lámpára garanciát vállalunk! Ha a lámpa felszerelés után nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk. A szakszerűtlen szerelésből eredő hibák javítására nem vagyunk kötelezhetőek! Célunk, hogy vásárlóink elvárásait túlteljesítsük, különös figyelmet fordítva az esetleges reklamációkra. Ennek szellemében minden problémás esetet a lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt feszültségmentesen oldunk meg.  

A forgalmazott termékek szavatosságának és jótállásának feltételeit, úgymint: hibás teljesítés esetén a felek jogviszonyára a Ptk. 305.§., 306.§. , 307.§. , 308.§. , 309.§. , 310.§. , és 311.§.-ai az irányadók. 

A Ptk. 305.§. (1) bek. szerint: olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog nem felel meg a törvényes, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A (2). bek. szerint a kötelezett felel ( szavatol ) azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok ( kellékszavatosság ) . A Ptk. 306. §. (1) . bek. szerint hibás teljesítés esetén a jogosult választása szerint kijavítást, vagy megfelelő árleszállítást kérhet. A Ptk. 307.§. (1). bek. szerint: ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. A Ptk. 308. §. (1). bek. szerint a jogosult a teljesítéstől számított hat hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. A Ptk. 310. §. szerint a szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti. Valamennyi idézett joghely ( §) valamennyi bekezdésével együttesen alkalmazandó. 

A felek jogviszonyára kötelezőnek kell tekinteni az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. ( IX.22.) Korm. sz. rendelet valamennyi rendelkezését, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletet. 

A tévesztett, ill. hibás termékeket amennyiben a védőfólia sértetlen ezt vevőszolgálatunkon ( epuletgepeszetwebaruhazEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) közölheti. Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja. 

Az üzlet által forgalmazott árukra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. sz. rendelet előírásai vonatkoznak. Főbb rendelkezéseiben: 
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót ( az üzletet ) terheli. A jótállás időtaratama 1 ( egy ) év. A jótállási határidő akkor kezdődik, amikor a fogyasztó a cikket átvette, vagy üzembe helyezés esetén az üzembe helyezés napján. 
Az üzlet köteles a vásárolt cikkel együtt - külön kérés nélkül - a jótállási jegyet átadni, amelyen közérthető, magyar nyelven fel kell tuntetni: 
- a forgalmazó nevét és címét 
- a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát és - ahol alkalmazható - az azonosításra alkalmas részeinek meghatározását. 
- a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét és címét  
- a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit 
- a vásárlás vagy üzemhelyezés időpontját 
A jótállási igény a jótállási jegggyel érvényesíthető. 
Az itt nem részletezett kérdésekben a fentebbi jogszabály rendelkezései értelemszeruen alkalmazandók. 

Elállás 
A szerződéstől az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ha az átvett, bontatlan terméket vissza tudja szolgáltatni. Ebben az esetben a Pipe Market Kft. köteles az Ön által kifizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizetni. Az áru visszaszállításának költségei Önt terhelik. Az elállási jogra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

×

TOP