×
 x 

0

Regisztráció 
Ön regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat webshopunkban. A vásárlás előtt kérjük, szíveskedjen regisztráltatni magát (regisztráció) és válassza meg jelszavát is. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. Megadott személyes adatainak helyességét ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem javíthatóak.  

Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.  

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció megtörténte egyben azt is jelenti, hogy Ön elfogadta a vásárlás valamennyi jogszabályi és egyéb feltételét. Kérjük, hogy regisztrálását ezen tájékoztatás tudomásul vételét követően indítsa. 

Bejelentkezés 
A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.  

Termékek, árak 
A webshopban megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél megtalálja a termék paramétereit és árát, amely a magyarországi házhozszállítás költségeit nem tartalmazza. A házhoz szállítás és az utánvét költségeit az alábbi táblázatokban tüntettük fel. Túlméretes áruk esetén telefonos egyeztetés szükséges. A webshopból való vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai Önt terhelik.  

Súly

Alapdíj

Felár 2023.06.30-ig

Felár 2023.07.01-től

0,01-3,00 kg

2065 Ft

-

+90 Ft

3,01-5,00 kg

2443 Ft

-

+90 Ft

5,01-10,00 kg

2632 Ft

-

+90 Ft

10,01-15,00 kg

2821 Ft

-

+90 Ft

15,01-20,00 kg

3010 Ft

-

+90 Ft

20,01-25,00 kg

4788 Ft

-

+90 Ft

25,01-31,50 kg

5988 Ft

-

+90 Ft

Utánvét összege

Díja

1-10.000 Ft-ig

499 Ft

10.001-50.000 Ft-ig

699 FT

50.001-100.000 Ft-ig

899 Ft

100.001-300.000 Ft-ig

1.799 Ft

300.000 Ft felett (bankkártyával)

1.999 FtMegrendelés, a szerződés létrejötte 
Kérjük, hogy a kiválasztott termékeket helyezze a kosarába.  

A kosár tartalmát szabadon változtathatja. Kérjük, ellenőrizze a kosárba helyezett termékeket és annak árait is.  

Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli.  

A bevitt adatokat a megrendeléskor is, azok elküldése előtt javíthatja. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem javíthatók. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. Bár regisztrált adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését a házhozszállítástól számított egy évig rögzítjük (adatvédelem), a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak.  

Megrendeléseiket munkanapon délelőtt 8 és 12 óra között fogadjuk és dolgozzuk fel.  

Az ettől eltérő időpontban elküldött megrendeléseket a legközelebbi munkanapon fogadjuk és dolgozzuk fel. Az elküldött, kiválasztott termékekkel megrakott kosár (megrendelés) megérkezését a webshop vásárlást támogató rendszer automatikusan, elektronikus levél útján visszajelzi. A visszajelzés még nem jelenti a megrendelés elfogadását.  

Ezt követően Vevőszolgálati munkatársunk Önt telefonon megkeresi a házhozszállítás időpontjának megerősítése végett. Ilyenkor a megrendelés feltételeit munkatársunknak már nem áll módjában módosítani. A telefonbeszélgetés alapján megerősített megrendelést munkatársunk visszaigazolja. A visszaigazolásig a megrendelés nem vonható vissza.  

Ha Vevőszolgálati munkatársunk a házhozszállítási napot megelőző munkanapon délelőtt 12 óráig Önnel nem tudja felvenni a kapcsolatot, a megrendelés elfogadását felfüggesztjük. Vevőszolgálati munkatársunk 5 munkanapon belül ismételten megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot. Ha ekkor sem tudjuk elérni, megrendelését tárgytalannak tekintjük.  

A visszaigazolás megtörténtével (azaz, ha a telefonbeszélgetés megtörtént), Ön (illetve az Ön által képviselt szervezet) és az International Office Trade Hungary Kft. között létrejön a szerződés.  

Az Önök megrendelését írásbeli szerződésként kezeljük, nyilvántartásba vesszük, onnan visszakereshető, nyelvezete magyar. 

A szerződés nyelve, az alkalmazandó jog 
A szerződés magyar nyelven jön létre és rá a magyar jog az irányadó.  

Az ár megfizetése 
A fizetés előre utalással vagy utánvéttel futárszolgálaton keresztül történik. 

Garancia, szavatosság, jótállás 

Minden termékre garanciát vállalunk. A szakszerűtlen szerelésből eredő hibák javítására nem vagyunk kötelezhetők! Célunk, hogy vásárlóink elvárásait túlteljesítsük, különös figyelmet fordítva az esetleges reklamációkra. Ennek szellemében minden problémás esetet a lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt feszültségmentesen oldunk meg.  

A forgalmazott termékek szavatosságának és jótállásának feltételeit, úgymint: hibás teljesítés esetén a felek jogviszonyára a Ptk. 305.§., 306.§. , 307.§. , 308.§. , 309.§. , 310.§. , és 311.§.-ai az irányadók. 

A Ptk. 305.§. (1) bek. szerint: olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog nem felel meg a törvényes, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A (2). bek. szerint a kötelezett felel ( szavatol ) azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok ( kellékszavatosság ) . A Ptk. 306. §. (1) . bek. szerint hibás teljesítés esetén a jogosult választása szerint kijavítást, vagy megfelelő árleszállítást kérhet. A Ptk. 307.§. (1). bek. szerint: ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. A Ptk. 308. §. (1). bek. szerint a jogosult a teljesítéstől számított hat hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. A Ptk. 310. §. szerint a szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti. Valamennyi idézett joghely ( §) valamennyi bekezdésével együttesen alkalmazandó. 

A felek jogviszonyára kötelezőnek kell tekinteni az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. ( IX.22.) Korm. sz. rendelet valamennyi rendelkezését, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletet. 

A tévesztett, ill. hibás termékeket amennyiben a védőfólia sértetlen ezt vevőszolgálatunkon ( epuletgepeszetwebaruhazEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) közölheti. Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket 14 napon belül visszavásárolja. 

Az üzlet által forgalmazott árukra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. sz. rendelet előírásai vonatkoznak. Főbb rendelkezéseiben: 
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót ( az üzletet ) terheli. A jótállás időtartama 1 ( egy ) év. A jótállási határidő akkor kezdődik, amikor a fogyasztó a cikket átvette, vagy üzembe helyezés esetén az üzembe helyezés napján. 
Az üzlet köteles a vásárolt cikkel együtt - külön kérés nélkül - a jótállási jegyet átadni, amelyen közérthető, magyar nyelven fel kell tüntetni: 
- a forgalmazó nevét és címét 
- a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát és - ahol alkalmazható - az azonosításra alkalmas részeinek meghatározását. 
- a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét és címét  
- a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit 
- a vásárlás vagy üzemhelyezés időpontját 
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. 
Az itt nem részletezett kérdésekben a fentebbi jogszabály rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. 

Elállás 
Abban az esetben, ha fogyasztó, az előző bekezdés értelmében, 14 napon belül, elállni óhajt, az adás-vételi szerződéstől, vegye fel a kapcsolatot az eladóval, legjobb, ha írásbeli módon, ahol feltünteti, hogy eláll a szerződéstől, a megrendelésszámot, a vásárlás keltezését, és a bankszámla számot, a pénz visszatérítésére.

Az elállást az adás-vételi szerződéstől, a fogyasztó egyebeken kívül elküldheti az eladó villámposta címére: .

Abban az esetben, ha a vevő, az előző bekezdések szerint, eláll az adás-vételi szerződéstől, az eladó visszatéríti az átvett összeget a vevőnek. (Az összegen kívül, amelyek, az utólagos kiadásokat illetik, az áru kézbesítésével keletkeztek, a vevővel más szállítási mód választásából következőleg, amely más, mint, a legolcsóbb standart árukézbesítés, az eladó
által), 14 napon belül az elállástól, az adás-vételi szerződéstől, a vevő oldaláról, ugyanolyan módon, melyeket a vevőtől elfogadott.

14 napon belül Elállni a szerződéstől, a Törvényrendelet szerint, nem lehetséges úgy értelmezni, min az áru ingyenes kölcsönzését. A fogyasztó, aki kihasználja a jogot, 14 napon belül, a kötelesség betöltéséig, elállni a szerződéstől, muszáj az eladónak visszaadni mindent, amit a szerződés szerint megszerzett. Ha, ez nem már nem lehetséges, (például ezen időszakban az áru tönkrement, vagy el volt fogyasztva), a vevőnek ez meg kel fizetni, illetve visszahárítani, azért, amit már nem lehetséges visszaadni. Ha, a visszaadott áru csak részben van megrongálódva, az eladónak joga van, az vevővel szemben, követelni a kártérítést, és beszámítani a jogot, az áruvétel megtérítéséhez. Ebben az esetbe, az eladónak bizonyítékkal kell felmutatni, a keletkezett kárt. Az eladó, ebben az esetben, a vevőnek visszatéríti csak a csökkentett vételárt. A vételárba, amelyet vissza kell téríteni a vevőnek, az eladó beszámíthatja, a saját ténylegesen felmerülő költségeket, amelyek az áru visszaküldésével velejárnak.

Elállni a szerződéstől a fogyasztónak nincs joga a 1837§ szerint a Polgári Törvény értelmében, különösen, a következő szerződések esetében:
a szolgáltatások nyújtásáról, ha elégedettek voltak előzetesen kifejezett megállapodás határideje előtt elállása, és üzletember előtt a szerződés megkötése nyilvánosságra a fogyasztóknak, hogy ilyen esetben nincs megengedve, hogy elállhasson a szerződéstől,
az áru, vagy szolgáltatásról, melyek vételára a pénzügyi piac kilengésén függ, függetlenül a vállalkozó akaratán, amely előfordulhat, az elállás időtartalma alatt,
a szeszesitalok szállításáról, amelyek a 30 nap időtartam után lehetnek leszállítva, melyek vételára a pénzügyi piac kilengésén függ, függetlenül a vállalkozó akaratán,
az áru leszállításról, amely a vevő kérésére, vagy a személyére módosítva volt,
az áru leszállításról, amely gyors romlásnak van kitéve, szintén az áru is, amely a szállítás után össze volt keverve, a más áruval,
a javításról, vagy a karbantartásról, fogyasztóval meghatározott helyen, az ő kérésére, de ez nem érvényes, abban az
esetben, ha más következő karbantartásról, vagy javításról van szó, vagy más alkatrészekre, mint a kérelmezett szállítása, az áruszállításról, zárt csomagban, amelyet a fogyasztó kivett belőle, es ezt a higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, az ellátás hang- vagy képfelvétellel, vagy számítógépes programmal, ha megsérti az eredeti csomagolást,
ellátás hírlapokkal, folyóiratokkal, és magazinokkal,
szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős, ha a vállalkozó ellátást nyújtanak a megadott határidőn belül,
a szállásról, közlekedésről, ellátásról, vagy a szabadidő kihasználásról, ha a vállalkozó ezeket juttatásokat, a megadott
határidőn belül nyújtja,
kötött nyilvános árverés szerint irányadó jog, nyilvános árverés, vagy az ellátás, a digitális tartalommal, ha nem volt leszállítva a tárgyi hordozón, és a szállítás, a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával volt, az elállás határidő lejárta előtt, és üzletember a szerződés megkötése előtt nyilvánosságra hozta a fogyasztóknak, hogy ilyen esetben, nem lehetséges, a szerződéstől elállni.

Az eladó fenntartja jogot, a megrendelések törlésére, ha az áru  "Megrendelésre" van megjelölve,  de az árut már nem lehet leszállítani, vagy helyettesíteni más típussal, vagy ha az ár jelentősen megváltozott, és ezt az ügyfél az adásvételi szerződés kezdete előtt, nem fogadja el.

×

TOP